Předmanželská smlouva mezi manžely má svůj význam

Rozvedených párů stále přibývá, což má za následek i růst ztráty majetku.

Lidé dávají větší přednost víře a vzájemné slovní dohodě nežli jistotě do budoucna. Peníze a majetek jsou však důležitou a nedílnou součástí našich životů a jejich ztráta by pro nás mohla znamenat velký problém. Vyvarovat se této situaci jde přitom snadno tzv. předmanželskou smlouvou.

Co je předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva nebo také Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu, je písemná dohoda (musí mít formu notářského zápisu), umožňující úpravu majetkového režimu snoubenců. Partneři si v ní mohou ustanovit, zdali chtějí mít majetek společný, oddělený, či dokonce který majetek bude za společný brán.

K čemu předmanželská smlouva slouží?

V případě sňatku partnerů vzniká společné jmění, které se řídí zákonem. Jeho součástí je všechen majetek, kterého oba partneři nabyli za dobu trvání manželství. Společné jmění zaniká v případě rozvodu, či smrti jednoho z manželů. Významem předmanželské smlouvy je tedy upravit společné jmění, nebo ho zcela vyloučit.

 • Předmanželská smlouva proto musí být odlišná vůči zákonné úpravě
 • snoubenci si mohou libovolně uspořádat veškeré své majetkové poměry
 • nemůže se dotknout práv třetí osoby bez jejího souhlasu
 • smlouva majetkového režimu může být upravena i za trvání manželství

Co vše předmanželská smlouva nabízí?

Zákonný režim majetku manželů se dá upravit jednou ze čtyř možností.

 • Oddělené jmění

Veškerý majetek zůstává partnerům stejně tak jako před svatbou. Manželé nemají žádné společné jmění. V případě koupi společné věci vzniká spoluvlastnictví.

 • Oddělené jmění do dne zániku manželství

Majetek zůstává partnerům jako před svatbou až do dne zániku manželství. V tu chvíli se majetek začne považovat za společný.

 • Rozšíření společného jmění

Partneři mohou do společného jmění zařadit i majetek, který by se za normálních okolností nestal jeho součástí. Partner tedy bude zařazen do spoluvlastnictví rozšířeného majetku.

 • Zúžení společného jmění

Partneři mohou ze společného jmění vyřadit libovolný majetek, který již nebude jeho součástí. Partner je tedy vyřazen ze spoluvlastnictví zúženého majetku.

Jak smlouvu sepsat?

Předmanželská smlouva začne být platná v den uzavření sňatku a není důležité, před jakou dobou byla uzavřena. Musí být sepsána formou notářského zápisu. U notáře ji můžete zapsat do Seznamu mluv o manželském majetkovém režimu, čímž docílíte toho, že nebudete smlouvu muset předkládat u půjček, či exekuci.

Hlavní důvody, proč smlouvu uzavřít

Velká škála lidí se mylně domnívá, že se předmanželská smlouva týká pouze bohatých a hodně majetných, avšak pravda je jiná. Předmanželskou smlouvu může uzavřít téměř každý. Důvod je prostý – naprostá kontrola nad svým majetkem za jakékoliv situace. Předmanželská smlouva může předejít mnoha problémům.

 • Jsem podnikatel nebo chci rozhodovat o svém majetku

Pro spoustu lidí se může předmanželská smlouva jevit jako důkaz nedostatečné důvěry ve vztahu. Avšak smlouva může být ideálním řešením problémů v případě nejen rozvodu, ale i smrti a vyplatí se zejména osobám, které za závazky ručí svým majetkem. Dále může mít prospěch ve finančních plánech a může sloužit jako rozmluva o plánech do budoucna.

 • Chci se ochránit před dluhy

Velká část dlužníků uzavírá předmanželskou smlouvu proto, aby tím uchránila svého partnera před dluhy, či exekucí.

 • Chci předejít sňatkovým podvodům

Jakkoliv se to může zdát nemístné, předmanželská smlouva může být klíčovým faktorem v případech sňatkových podvodníků, či partnerů, kteří myslí na rozvod ještě před svatbou.

 • Chci ušetřit čas u zásadních životních situacích

V neposlední řadě ušetří spoustu zbytečného času v rozvodových řízeních, neboť rozdělení majetku je již dávno rozhodnuté.

Uzavřeli jste předmanželskou smlouvu?

Napište nám svůj názor.

 

Jeden komentář k “Předmanželská smlouva mezi manžely má svůj význam”

 1. rojak napsal:

  Ne žádnou předmanželskou smlouvu jsme nepodepisovali a v této době je to možná na místě, protože toho hádání a přetahování o majetek je v poslední době u rozvodů čím dál tím víc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *